Quiz?
Klassizismus (Idealismus/Romantik)
(Beethoven, Mozart, Haydn, Kant, Goethe, Schiller, Fichte, Hegel, Schelling, Schlegel, Grimm, Novalis, Schleiermacher, Schopenhauer). Napoleon, Realpol., Metternich, Industrie, Watt